Gamages Instructions Manual :

All Automatic watches need movement to function and wind while being worn, however if not worn for long periods the watch will not function from start.

Alle automatische horloges hebben beweging nodig om te functioneren en worden opgewonden tijdens het dragen. Als het horloge voor lange tijd niet wordt gedragen, zal het niet onmiddellijk werken.

Please follow below instructions before wearing to re-start function:

Volg de onderstaande instructies om het horloge weer te laten lopen:

Hand Winding : Twist the crown clockwise at 1 position of the crown approximately 30 rotations to get full winding.

Handmatig opwinden : Draai op 1 bepaalde positie de kroon rechtsom; maak ongeveer 30 rotaties om volledig op te winden.
Date Setting:Pull out the crown halfway, rotate the crown to set the date,push back the crown to 1 position when finished.

Datum instellen : Trek de kroon er halverwege uit, draai de kroon om de datum in te stellen. Duw de kroon terug naar positie 1 wanneer u klaar bent.

Time Setting : Pull out the crown fully,rotate the crown to move the hands for setting time,push back the crown to 1 position when finished.

Tijd instellen : Trek de kroon er volledig uit, draai de kroon om de wijzers op de juiste tijd in te stellen. Duw de kroon terug naar positie 1 wanneer u klaar bent.

Day Setting : Push 2 o’clock button to set the day.

Dag instellen : Druk op de 2-uurknop om de dag in te stellen.

Month Setting : Push 4 o’clock button to set the month.

Maand instellen : Druk op de 4-uurknop om de maand in te stellen.

Rotating Inner Ring : Wind 10 o’clock crown clockwise or anti-clockwise to rotate the inner ring.

De binnenring draaien : Draai de 10-uurkroon rechtsom of linksom om de binnenring te draaien.

24 Hour Counter & 4 o’clock button : 24 Hour counter works automatically due to an additional movement complication, therefore the 4 o’clock pusher is not required.

24-uursaanduiding & 4-uurknop : de 24-uursaanduiding werkt automatisch door een extra bewegingscomplicatie. Daarom is de 4-uurduwknop nietnodig.

Alle Automatikuhren brauchen Bewegung, um zu funktionieren und sich aufzuziehen, während sie getragen werden. Wenn die Uhr jedoch längere Zeit nicht getragen wird, funktioniert sie nicht mehr.

Bitte befolgen Sie for dem Tragen die nachstehenden Anweisungen, um die Funktion wieder zu aktivieren :

Handaufzug : Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn bei 1 Position der Krone ca. 30 Umdrehungen, um den vollen Aufzug zu erhalten.

Einstellung des Datums : Ziehen Sie die Krone halb heraus, drehen Sie die Krone, um das Datum einzustellen, und drücken Sie die Krone wieder in Platz 1, wenn Sie fertig sind.

Zeiteinstellung : Ziehen Sie die Krone vollständig heraus, drehen Sie die Krone, um die Zeiger zum Einstellen der Zeit zu bewegen, und drücken Sie die Krone anschließend wieder in Platz 1.

Tag einstellen : Drücken Sie die 2-Uhr-Taste, um den Tag einzustellen.

Monatseinstellung : Drücken Sie die 4-Uhr-Taste, um den Monat einzustellen.

Drehbarer Innenring : Drehen Sie die 10-Uhr-Krone im oder gegen den Uhrzeigersinn, um den Innenring zu drehen.

24-Stunden-Zähler & 4-Uhr-Drücker : Der 24-Stunden-Zähler funktioniert aufgrund einer zusätzlichen Uhrwerkskomplikation automatisch, daher ist der 4-Uhr-Drücker nicht erforderlich.